Strategische projectrealisatie

Wanneer een beslissing is genomen over het initiatief, dan dienen de benodigde technisch onderzoeken worden uitgevoerd. Het resultaat van de strategische projectrealisatie is een onderbouwing van uw initiatief voor alle relevante milieuaspecten zoals geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid, flora en fauna, bodem, et cetera.

De meeste onderzoeken worden door Munsterhuis Geluidsadvies B.V. zelf uitgevoerd. Indien we de technische kennis niet zelf in huis hebben, dan zorgen wij dat dit door een voor ons bekend deskundig bureau wordt gedaan.

Menu