Industrielawaai

Industrieën, agrarische ondernemingen, maar ook de plaatselijke supermarkt veroorzaken allemaal geluid.

De Wet milieubeheer geeft voorschriften en regels om bij het verstrekken van vergunningen en nemen van besluiten geluidsoverlast te beperken. Voor het verkrijgen van vergunningen voor het indienen van een melding volgens Art. 8.19 Wm in het kader van het Activiteitenbesluit of een handhavingsprocedure voor bedrijven, kan akoestisch onderzoek nodig zijn. Munsterhuis Geluidsadvies onderzoekt en adviseert op het gebied van industriële geluidsbeheersing, zowel bij bestaande als geprojecteerde situaties.

Elke geluidsbron binnen bestaande bedrijfsactiviteiten kan in kaart worden gebracht dankzij geluidsmetingen met onze geavanceerde meetapparatuur. Voor toekomstige activiteiten kan een advies noodzakelijk zijn. Daarom beschikken wij over meetgegevens van geluidsemissies voor de meest uiteenlopende bedrijfscategorieën. De resultaten van prognoses, haalbaarheidsstudies en ontwerpen van voorzieningen en maatregelen vormen een belangrijke leidraad voor een gewogen strategie. Munsterhuis Geluidsadvies ondersteunt u hier graag bij.

Het akoestisch onderzoek

Bij het akoestisch onderzoek is ons uitgangspunt een optimale werksituatie in uw bedrijf, waarbij gelijktijdig aan de wettelijke grenswaarden wordt voldaan. Het akoestisch rapport dat u op basis van het onderzoek ontvangt, voldoet niet alleen aan de geldende richtlijnen, maar is bovendien ook leesbaar en in voor u begrijpelijke taal geschreven.

Maatregelen?

Zijn er geluidsreducerende maatregelen nodig? Dan ontvangt u advies hoe de grootste geluidsreductie kan worden bereikt tegen zo laag mogelijke kosten. Munsterhuis Geluidsadvies beschikt over een ruime ervaring op dit gebied met up-to-date documentatie van de meest gangbare akoestische BBT (Best Beschikbare Technieken) maatregelen voor bedrijven.
Daarnaast kunt u ons inschakelen voor de dimensionering van voorzieningen, het begeleiden van de uitvoering van deze voorzieningen en de controle op de uitvoering.

Advies bij vergunningen

Naast de technisch-inhoudelijke kant kunt u ook kiezen voor adviezen over de meest wenselijke strategie bij een vergunningsprocedure.
Door een optimale begeleiding wordt vestiging, uitbreiding of wijziging van industriële bedrijven realiseerbaar. Bovendien kunt u ons inschakelen om voor u het overleg te voeren met het bevoegd gezag ten aanzien van (ontwerp)beschikkingen en eventuele bezwaren en beroepen.

Menu