Bouwakoestiek

De normen voor lucht- en contactgeluidsisolatie tussen verschillende ruimten in onder andere woningen en kantoorgebouwen zijn vastgelegd in het Bouwbesluit. Steeds vaker worden bij nieuwbouwprojecten strengere eisen gesteld aan de onderlinge geluidswering (plus-niveau). Munsterhuis Geluidsadvies B.V. helpt u in het web van regels, mogelijkheden en wetten.

Metingen en advies

Wilt u weten of de onderlinge lucht- en contactgeluidsisolatie van de scheidingsconstructie bij bestaande woningen of bij gerealiseerde nieuwbouwprojecten voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit? Dan voeren wij controlemetingen voor u uit en, bij eventuele overschrijdingen van gestelde normen, detecteren wij mogelijke oorzaken, lekken en/of gebreken. Als dit nodig is, ontvangt u bovendien een praktisch advies over te treffen voorzieningen.

Menu