Arbo

Munsterhuis Geluidsadvies verricht akoestische onderzoeken op de arbeidsplaats, conform de NEN-EN-ISO 9612:2009 (Akoestiek – bepaling van de blootstelling aan geluid op de werkplek). Het onderzoek naar geluid op de werkplek vind bij voorkeur plaats door geluidsmetingen per werkzaamheid en berekening van de gemiddelde blootstelling per dag aan de hand van een werkzaamhedeninventarisatie. De werkzaamheden worden verzameld in een lijst, met vermelding van de duur van die werkzaamheid per dag en het gemeten geluidniveau. Alleen bij werkzaamheden die met enige regelmaat voorkomen, en waarbij mogelijk een te hoog geluidniveau optreedt hoeft te worden gemeten.

Twee alternatieven zijn in de NEN opgenomen die kunnen worden gebruikt als het opstellen van een werkzaamhedeninventarisatie ondoenlijk is. Bij deze twee alternatieve methode is wel aanzienlijk meer tijd nodig voor het uitvoeren van de metingen. Op basis van de meetresultaten worden indien nodig verbeteringsmaatregelen voorgesteld en begeleid. Bij akoestische maatregelen gaat de voorkeur uit naar bronmaatregelen (bijvoorbeeld het gedeeltelijk omkasten van de machine). Vervolgens overdrachtsmaatregelen (bijvoorbeeld het plaatsen van een scherm) en als laatste ontvangermaatregelen (bijvoorbeeld het realiseren van een abri) behoren tot de mogelijkheden.

Het streven is om met een zo gering mogelijke investering een zo groot mogelijk resultaat te bereiken. Maatwerk dus, rekening houdend met technische mogelijkheden, budgetten en toekomstplannen. Munsterhuis Geluidsadvies ondersteunt u graag op het gebied van lawaai op de arbeidsplaats.

Menu